Tôi bị chặn lại trong khi lái xe về nhà và bị bắt vì tội lái xe dưới ảnh hưởng của rượu. Làm thế nào để tôi đối mặt với việc này?

SSDI Attorneys in Southern California
Understanding Social Security Disability Insurance Benefits
November 30, 2018
Rainy Weather Driving
Driving in the Rain
December 5, 2018

Tôi bị chặn lại trong khi lái xe về nhà và bị bắt vì tội lái xe dưới ảnh hưởng của rượu. Làm thế nào để tôi đối mặt với việc này?

Julie,

Khoảng một tuần trước, tôi đi uống với một vài người bạn. Tôi bị chặn lại trong khi lái xe về nhà và bị bắt vì tội lái xe dưới ảnh hưởng của rượu. Khi bố mẹ tôi bảo lãnh tôi ra, cảnh sát thu giấy phép lái xe của tôi và bảo tôi về nhà và chờ ngày ra tòa. Tôi có thể làm gì? Tôi sợ điều này sẽ ảnh hưởng đến công việc của tôi. Tôi sợ nếu chủ của tôi phát hiện ra cô ấy sẽ sa thải tôi. Làm thế nào để tôi đối mặt với việc này? – Ẩn danh

Trả lời: Bị buộc tội DUI có thể ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống của bạn. Không có cách nào để che đậy thực tế này. Nếu không biết chính xác các trường hợp bị bắt giữ vì DUI, bạn có thể phải đối mặt với hàng ngàn đô la tiền phạt, bị thu hồi hoặc đình chỉ quyền lái xe, có thể bị ngồi tù, quản chế vài năm, và tăng tiền bảo hiểm xe đáng kể khi bạn lấy lại được quyền lái xe. Điều này có ảnh hưởng đến công việc của bạn không? Có lẽ. Nếu bạn tự lái xe đi làm mỗi ngày, bạn sẽ cần tìm một cách khác để đi làm. Trong một số ngành công nghiệp, việc đình chỉ giấy phép lái xe có thể dẫn đến chấm dứt. Có một hồ sơ tội phạm có thể ảnh hưởng đến việc làm trong các ngành công nghiệp khác. Thật khó để nói chính xác việc bắt giữ DUI sẽ ảnh hưởng đến công việc của bạn như thế nào, nhưng rất có thể nó sẽ có tác động tiêu cực theo một cách nào đó.

Có nhiều cách để ngăn chặn ảnh hưởng xảy ra từ một vụ DUI. Bạn nên nói chuyện ngay với một luật sư bào chữa hình sự có kinh nghiệm. Có một người biện hộ hiểu được sự phức tạp của luật pháp có thể giúp đỡ bằng nhiều cách. Ví dụ, nếu cảnh sát bắt giữ có bất kỳ sai lầm nào, luật sư DUI có thể xác định chúng và sử dụng tại tòa để giúp đỡ trường hợp của bạn. Nếu có lỗi nghiêm trọng xảy ra trong khi bị bắt, luật sư của bạn có thể tìm cách xóa bỏ vụ án. Luật sư bào chữa cũng biết cách tìm kiếm hình phạt nhẹ hơn. Nếu đây là lần phạm lỗi đầu tiên của bạn, họ có thể tranh luận để được giảm án hoặc cố gắng biến tội nghiêm trọng thành tội nhẹ. Nếu giấy phép lái xe của bạn bị thu hồi, họ có thể giúp khôi phục đặc quyền lái xe của bạn. Và sau khi hết thời gian thử thách, luật sư của bạn thậm chí còn có thể tìm cách xóa bỏ hoàn toàn án lệnh khỏi hồ sơ của bạn. Một hồ sơ trong sạch cho phép bạn nói với các nhà tuyển dụng và các công ty bảo hiểm trong tương lai rằng bạn chưa bao giờ bị kết án.

Điều quan trọng cần lưu ý là mỗi trường hợp là riêng biệt, và không có gì bảo đảm về kết quả của bất kỳ trường hợp pháp lý nào. Nói chuyện với một luật sư bào chữa DUI tại Văn phòng Luật sư Scott Warmuth về các chi tiết cụ thể trong trường hợp của bạn sẽ giúp bạn có được một bức tranh rõ ràng hơn về những chiến lược pháp lý có thể được sử dụng. Gọi 626-282-6868 để lấy hẹn tư vấn pháp lý miễn phí.

Julie,
About a week ago, I went out to drink with some of my friends.  I was pulled over while driving home and placed under arrest for driving under the influence.  When my parents bailed me out, the police took my license and told me to go home and wait for a court date.  What can I do?  I’m afraid this is going to affect my work.  How do I fight this? – Anonymous

Being charged with DUI can dramatically affect your life.  There’s no way to sugarcoat that fact.  Without knowing the exact circumstances of your DUI arrest, you could be facing thousands of dollars in fines, revoked or suspended driving privileges, possible jail time, several years of probation, and drastically higher auto insurance rates when you get your driving privileges back.

Will it affect your work?  Probably.  If you drive yourself to work every day, you’ll need to find another way to get to work.  In certain industries, the suspension of a driver license can lead to termination.  Having a criminal record could affect employment in other industries.  It’s hard to say exactly how a DUI arrest will affect your work, but chances are it will have a negative effect in some way.

There are ways to contain the possible fallout from a DUI conviction.  You should speak immediately with an experienced criminal defense lawyer.  Having an advocate who understands the intricacies of the law can help in numerous ways.  For example, if the arresting officer made any mistakes, a DUI attorney could identify them and use them in court to help your case.  If there were serious errors committed during your arrest, your attorney can seek to have the charges dismissed.

Defense attorneys also know how to seek lesser penalties.  If this is your first criminal offense, they can argue for a reduced sentence or try to turn a felony charge into a misdemeanor charge.  If your license is revoked they can help you fight to reinstate your driving privileges.  And after your probationary period is over your attorney can even seek to have the charge removed from your record entirely.  A clean record allows you to legally tell future employers and insurance companies that you were never convicted in the first place.

It’s important to note that every case is unique, and there are no guarantees as to the outcome of any legal case.  Speaking to a DUI defense attorney at the Law Offices of Scott Warmuth about the specifics of your case would help you get a clearer picture of what legal strategies could be used.  Call 626-282-6868 to schedule a free legal consultation.

Tôi bị chặn lại trong khi lái xe về nhà và bị bắt vì tội lái xe dưới ảnh hưởng của rượu. Làm thế nào để tôi đối mặt với việc này?

Bạn có thể bình luận hoặc hỏi Julie một câu hỏi!

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

626-208-9313
877-655-5767
866-276-9977
866-608-5488
X