Không biết từ đâu, một chiếc xe hơi xuất hiện và đâm vào chúng tôi. Tôi nghĩ anh ấy chạy đèn đỏ. Anh cứ khăng khăng rằng tôi là người chạy đèn đỏ. Điều gì xảy ra nếu họ tin anh ấy hơn tôi?

Happy Holidays from the Law Offices of Scott Warmuth!
December 19, 2018
Judge Gaveling
Immigration Cases Slowed by Government Shutdown
January 8, 2019

Không biết từ đâu, một chiếc xe hơi xuất hiện và đâm vào chúng tôi. Tôi nghĩ anh ấy chạy đèn đỏ. Anh cứ khăng khăng rằng tôi là người chạy đèn đỏ. Điều gì xảy ra nếu họ tin anh ấy hơn tôi?

Chào Julie,
Tôi tên là Chi Yên. Tôi đang lái xe xuống Valley Blvd cùng chồng và hai con. Đột nhiên, không biết từ đâu, một chiếc xe hơi xuất hiện và đâm vào chúng tôi. Tôi nghĩ anh ấy chạy đèn đỏ. Anh cứ khăng khăng rằng tôi là người chạy đèn đỏ. Anh ta không có bất kỳ người nào khác trong xe và tôi không thể tìm thấy bất kỳ nhân chứng nào. Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và lấy lời khai từ cả hai chúng tôi. Điều gì xảy ra nếu họ tin anh ấy hơn tôi? Tôi không làm gì sai cả.

Chi,
Bạn dường như đang phải đối diện với vấn đề “tranh cãi trách nhiệm pháp lý”. Tranh cãi trách nhiệm pháp lý sảy ra khi nguyên nhân của một vụ tai nạn xe trở thành một vụ tranh luận “ông nói, bà nói”. Bạn nói với cảnh sát rằng bạn đã chạy trên đèn xanh. Người đâm vào xe của bạn nói với cảnh sát rằng bạn đã vượt đèn đỏ. Điều đó đặt ra một vấn đề, đặc biệt là đối với các công ty bảo hiểm.

Trong nhiều loại tai nạn xe hơi, nó dễ dàng hơn nhiều để xác định ai là người có lỗi. Thí dụ trong một vụ đụng xe phía sau, người lái xe đâm vào phía sau của một chiếc xe khác thường có lỗi. Loại va chạm mà bạn mô tả, được gọi là va chạm bên cạnh hoặc ngang hông, thường ít rõ ràng hơn.

Việc đầu tiên là bạn phải lấy được báo cáo của cảnh sát về sự việc. Khi cảnh sát điều tra hiện trường một vụ tai nạn xe hơi, anh ta hoặc cô ta sẽ bao gồm cả những gì bạn và người lái xe khác nói, nhưng cũng có thể bao gồm những thông tin khác mà bạn không biết, kể cả người mà cảnh sát cho là có lỗi trong vụ va chạm. Nếu báo cáo của cảnh sát ghi tài xế khác có lỗi, bạn nên tham khảo ý kiến với luật sư về tai nạn xe hơi. Tuy nhiên, nếu báo cáo của cảnh ghi bạn có lỗi, bạn có thể cần phải hành động nhiều hơn.

Nếu báo cáo của cảnh sát cho thấy bạn có lỗi, bạn nên bắt đầu tìm kiếm sâu hơn về các nhân chứng và video tiềm năng về vụ tai nạn. Các doanh nghiệp địa phương có thể có camera giám sát ghi lại vụ tai nạn. Bạn có chụp ảnh hậu quả của vụ tai nạn? Vị trí các xe sau vụ va chạm và thiệt hại do cả hai xe gây ra có thể cho thấy xe bên kia đã đi vào giao lộ khi họ không nên đi. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào mâu thuẫn với những phát hiện trong báo cáo của cảnh sát, bạn nên liên hệ với luật sư. Luật sư của bạn sẽ biết các thủ tục cần thiết để sửa đổi một báo cáo của cảnh sát hoặc tranh luận về những phát hiện của nó.

Nếu sau tất cả những việc này, bạn vẫn không thể chứng minh đó là lỗi của người khác, bạn có thể không gặp may. Đó là điều xui xẻo, nhưng đôi khi nó vẫn xảy ra. Nếu báo cáo của cảnh sát ghi bạn có lỗi hoặc ghi người có lỗi, hãy chắc chắn thông báo cho công ty bảo hiểm của bạn rằng bạn chống lại trách nhiệm này. Bạn cũng nên tham khảo ý kiến với luật sư. Một luật sư giàu kinh nghiệm có thể tìm ra cách để giúp bạn với tình huống của bạn.

Dear Julie,
My name is Chi Yen. I was driving down Valley Blvd with my husband and two children.  All of a sudden, out of nowhere, a car comes out and hits us. I think he ran a red light. He kept insisting that I was the one that ran the red light. He doesn’t have any other passengers and I couldn’t find any witnesses. The police were at the scene and took statements from the both of us.  What happens if they believe him over me? I didn’t do anything wrong.

Chi,
You seem to have what would be considered a ‘contested liability’ claim.  Contested liability is when the cause of an auto accident becomes a “he said she said” type of argument.  You are telling the police that you had the green light.  The person who hit your vehicle is telling police that you had a red light.  That does pose a problem, especially for insurance companies.

In many types of car accidents, it’s much easier to determine who is at fault.  In a rear-end accident, for example, the driver who hits the back of another vehicle is usually at fault.  The kind of collision you’re describing, called a broadside or t-bone collision, is often less clear.

Your first step should be to obtain the police report of the incident.  When a police officer investigates the scene of a car crash, he or she will include both what you and the other driver said, but may also include other pieces of information that you are not aware of, including who the officer thinks is at fault for the collision.  If the police report lists the other driver at fault, you should consult with a car accident attorney.  However, if the police report lists you at fault, you may need to take more action.

If the police report shows you at fault, you should begin an in depth search for witnesses and potential video of the crash.  Local businesses may have surveillance cameras that recorded the crash.  Did you take pictures of the crash aftermath?  Where the vehicles ended up after the collision and the damages sustained by both vehicles could provide indications that the other vehicle entered the intersection when they shouldn’t have.  If you find any evidence that contradicts the findings in the police report, you should contact an attorney.  Your attorney will know the procedures necessary to amend a police report or contest its findings.

If after all this work you’re still unable to prove it was the other person’s fault, you may be out of luck.  It’s unfortunate, but sometimes it happens.  If the police report places you at fault or list who is at fault, be sure to inform your insurance company that you contest liability.  You should also consult with an attorney.  An experienced attorney may be able to find a way to help you with your situation.

Không biết từ đâu, một chiếc xe hơi xuất hiện và đâm vào chúng tôi. Tôi nghĩ anh ấy chạy đèn đỏ. Anh cứ khăng khăng rằng tôi là người chạy đèn đỏ. Điều gì xảy ra nếu họ tin anh ấy hơn tôi?

Bạn có thể bình luận hoặc hỏi Julie một câu hỏi!

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

626-208-9313
877-655-5767
866-276-9977
866-608-5488
X