Ask Julie

January 8, 2019

Không biết từ đâu, một chiếc xe hơi xuất hiện và đâm vào chúng tôi. Tôi nghĩ anh ấy chạy đèn đỏ. Anh cứ khăng khăng rằng tôi là người chạy đèn đỏ. Điều gì xảy ra nếu họ tin anh ấy hơn tôi?

Không biết từ đâu, một chiếc xe hơi xuất hiện và đâm vào chúng tôi. Tôi nghĩ anh ấy chạy đèn đỏ. Anh cứ khăng khăng rằng tôi là người chạy đèn đỏ. Điều gì xảy ra nếu họ tin anh ấy hơn tôi?
December 19, 2018

Tại sao tôi tiếp tục nghe nói rằng họ sẽ trục xuất những người tị nạn Việt Nam?

Tại sao tôi tiếp tục nghe nói rằng họ sẽ trục xuất những người tị nạn Việt Nam?
December 5, 2018

Tôi bị chặn lại trong khi lái xe về nhà và bị bắt vì tội lái xe dưới ảnh hưởng của rượu. Làm thế nào để tôi đối mặt với việc này?

Tôi bị chặn lại trong khi lái xe về nhà và bị bắt vì tội lái xe dưới ảnh hưởng của rượu. Làm thế nào để tôi đối mặt với việc này?
November 29, 2018

Tôi là một công dân Hoa Kỳ và đã sống tại Hoa Kỳ được khoảng 10 năm. Xin phải mất bao lâu để mang được cha mẹ tôi qua đây?

Tôi là một công dân Hoa Kỳ và đã sống tại Hoa Kỳ được khoảng 10 năm. Xin phải mất bao lâu để mang được cha mẹ tôi qua đây?
November 21, 2018

Tôi đã bị chấn thương ở vai trong khi làm việc cách đây vài tuần. Tôi nghĩ chấn thương vai của tôi có thể là vĩnh viễn. Điều gì xảy ra bây giờ?

Tôi đã bị chấn thương ở vai trong khi làm việc cách đây vài tuần. Tôi nghĩ chấn thương vai của tôi có thể là vĩnh viễn. Điều gì xảy ra bây giờ?
626-208-9313
877-655-5767
866-276-9977
866-608-5488

Request a text message!

X