Hỏi Julie – Vậy tôi có thể đến bác sĩ để điều trị không?

Undocumented Uncertainty
U.S. State Department Denying Passports to Citizens Born Near Mexico Border
August 31, 2018
Congressional Candidate Gil Cisneros Campaign Event
September 5, 2018

Hỏi Julie – Vậy tôi có thể đến bác sĩ để điều trị không?

Hỏi: Chào Julie. Tên tôi là Hiền Lê. Tôi bị một tai nạn xe hơi và đã báo cáo với công ty bảo hiểm là “không bị thương” tuần trước. Bây giờ, cổ tôi đau. Vậy tôi có thể đến bác sĩ để điều trị không? Liệu công ty bảo hiểm có trả tiền cho tôi? Tôi nên bắt đầu từ đâu?

Trả lời: Các nạn nhân tai nạn xe hơi có thể không cảm thấy đau ngay lập tức sau vụ tai nạn và cho rằng họ không bị thương. Chỉ sau vài ngày, những nạn nhân này mới bắt đầu cảm thấy đau ở cổ hoặc lưng. Tình trạng này khá phổ biến. Nếu bạn bắt đầu bị đau vài ngày sau khi bị đụng xe, bạn nên đi khám bác sĩ ngay lập tức, ngay cả khi bạn nói với công ty bảo hiểm rằng bạn không bị thương. Cổ bị căng thẳng do chấn động có thể là một chấn thương đau đớn và tốn kém. Nếu bạn không điều trị trong vòng một vài tuần, sự việc sẽ trở nên khó khăn để chứng minh rằng chấn thương của bạn là do tai nạn.

Cũng quan trọng như tìm kiếm điều trị y tế là thông báo cho công ty bảo hiểm của bạn về các thương tích một cách kịp thời. Các công ty bảo hiểm tuân theo các dữ kiện tiêu chuẩn để phân loại và đánh giá mức độ nghiêm trọng của mỗi thương tích, và một trong những tiêu chuẩn đó là cách bạn đã tìm và điều trị y tế nhanh như thế nào sau khi tai nạn xảy ra. Nếu bạn có đại diện pháp lý, luật sư của bạn sẽ thông báo cho công ty bảo hiểm thay cho bạn.

Nhân viên đánh giá bảo hiểm sẽ muốn cập nhật về tình trạng điều trị y tế của bạn. Người này cũng sẽ liên lạc trực tiếp với nạn nhân không thuê luật sư trực tiếp. Nếu bạn không có đại diện, hãy chắc chắn tránh các hành động và tuyên bố mâu thuẫn với yêu cầu bồi thường thương tích của bạn. Những hành động đó bao gồm việc bỏ các cuộc hẹn với bác sĩ và nói rằng bạn đã hoàn toàn hồi phục.

Nếu bạn không có luật sư, điều quan trọng là phải giữ tất cả hồ sơ y tế và thiệt hại thu nhập. Bạn sẽ có thể đòi bồi thường cho chi phí y tế, thiệt hại về lương bổng, đau nhức, và có thể cả những thiệt hại trong tương lai. Các luật sư kinh nghiệm sẽ có thể xử lý hồ sơ y tế và tài liệu của bạn trong khi thương lượng bồi thường thay cho bạn, làm cho quá trình yêu cầu bồi thường bảo hiểm dễ dàng hơn.

Question:  I was involved in a car accident and reported to the insurance company “no injuries.” Now, my neck hurts. What should I do?

Answer: Car accident victims may not feel pain immediately after the crash and incorrectly assume they have not been injured.  Only after a few days do these victims begin to feel a pain in their neck or back.  This situation is fairly common.

If you begin to experience aches or pains a few days after a car a crash, you should visit a doctor immediately, even If you told the insurance company that you were not injured.  Neck strain resulting from whiplash can be an expensive and painful injury.  If you do not receive medical treatment within a couple of weeks it will become difficult to prove that your injuries were caused by the accident.

Just as important as seeking medical treatment is to notify your insurance company of your injuries in a timely manner.  The insurance companies follow standard criteria to evaluate the type and severity of every injury, and one of those criteria is how quickly you sought and received medical treatment after the accident occurred.  If you have legal representation, your attorney will notify the insurance company on your behalf.

Insurance adjusters will want updates on your medical treatment.  Adjusters will contact victims who have not hired an attorney directly.  If you have not obtained representation, be sure to avoid contradictory actions and statements that appear to contradict your injury claim.  Those actions include missing doctors’ appointments and saying that you’ve completely recovered.

If you do not have an attorney, it’s also important to keep track of all your medical records and lost income.  You will be able to seek compensation for your medical costs, lost wages, pain and suffering, and possible future damages.  Experienced attorneys will be able to handle your medical records and documents while negotiating compensation on your behalf, making the insurance claim process easier.

Bạn có thể bình luận hoặc hỏi Julie một câu hỏi!

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

626-208-9313
877-655-5767
866-276-9977
866-608-5488
X