Hỏi Julie – Ông chủ của tôi có chịu trách nhiệm về chấn thương của tôi không?

Dockless electric scooters
Bird is the Word (at the Emergency Room)
September 12, 2018
Delayed Neck Injury
Car Accident Injuries Not Always Immediately Apparent
September 14, 2018

Hỏi Julie – Ông chủ của tôi có chịu trách nhiệm về chấn thương của tôi không?

Hỏi: Julie thân mến, tôi hiện đang chăm sóc một phụ nữ 75 tuổi. Tôi thường phải mang những vật nặng vì tôi cần giúp bà ấy trong các sinh hoạt hàng ngày. Vì thế, vai, lưng và cổ của tôi bắt đầu đau. Tôi đã nói chuyện với sếp của tôi về điều đó, nhưng sếp của tôi không giúp ích gì cả và cũng không có gì được giải quyết. Sếp của tôi có chịu trách nhiệm không? Quý vị có thể giúp tôi được không? -Trung Đào

Trả lờ: Nếu quý vị bị thương tổn vì công việc, theo pháp luật, chủ lao động có trách nhiệm phải trả tiền trợ cấp bồi thường cho người lao động. Nhiều người nghĩ rằng quý vị chỉ có thể nhận trợ cấp bồi thường lao động nếu quý vị bị tổn thương trong một sự kiện rõ rệt tại nơi làm việc, chẳng hạn như bị
đau lưng vì té ngã, bị bỏng bởi hóa chất bắn vào da, hoặc bị thương bởi tai nạn xe trong khi giao hàng.

Đó không phải là vấn đề. Các thương tích do phải lặp đi lặp lại cùng một thao tác cũng đủ điều kiện để được hưởng các quyền lợi bồi thường cho người lao động. Trong trường hợp của Trung Đào, có thể đã bắt đầu bị tổn thương bởi việc nâng vật nặng, lặp đi lặp lại cùng một thao tác, cho đến khi bắt đầu nhận thấy sự tổn thương. Nếu quý vị bị thương trong công việc, chủ nhân của quý vị phải thanh toán cho dịch vụ chăm sóc y tế của quý vị để giúp quý vị hồi phục sau chấn thương. Điều này bao gồm chi phí khám bác sĩ và các dịch vụ điều trị khác, xét nghiệm, thuốc men, thiết bị và chi phí đi lại hợp lý cần thiết để điều trị thương tích của quý vị.

Quý vị cũng có thể hội đủ điều kiện nhận trợ cấp mất sức tạm thời. Đây là số tiền trả cho tiền lương mà quý vị đã bị mất do đã không làm được công việc trong khi chờ hồi phục chấn thương. Quý vị cũng có thể nhận Phúc Lợi Khuyết Tật Vĩnh Viễn. Đây là các khoản thanh toán nếu quý vị không hồi phục hoàn toàn và chấn thương của quý vị gây mất chức năng vĩnh viễn về thể chất hoặc tinh thần mà bác sĩ có thể đo lường.

Quý vị cũng có thể nhận trợ cấp chuyển việc làm bổ sung. Nếu quý vị hội đủ điều kiện nhận trợ cấp tàn tật vĩnh viễn, quý vị cũng có thể nhận được chi phiếu để giúp trả cho chi phí huấn luyện bổ túc hoặc nâng cao kỹ năng, nếu quý vị không trở lại làm việc cho chủ nhân của quý vị. Việc trước tiên quý vị
cần làm là báo cáo thương tích hoặc bệnh tật cho chủ nhân của quý vị. Đảm bảo người giám thị của quý vị hoặc người khác trong ban quản lý biết về chấn thương của quý vị càng sớm càng tốt. Nếu chủ nhân của quý vị không biết về thương tích của quý vị trong vòng 30 ngày, quý vị có thể mất quyền nhận bồi thường của người lao động. Khi được điều trị, hãy chắc chắn nói với nhân viên y tế rằng thương tích hoặc bệnh tật của quý vị liên quan đến công việc. Văn phòng Luật Sư Scott Warmuth có thể giúp quý vị đòi bồi thường cho người lao động.

Thông tin này được soạn bởi Văn phòng Luật Scott Warmuth dưới sự chỉ đạo của luật sư thực thụ. Julie không phải là luật sư.

Question: Hi Julie, I was injured on the job and I’m not sure who is responsible for my medical bills. I went to a few doctors’ appointments and paid everything myself. My boss promised to pay me back so I saved all my medical receipts to submit to him. But, my injury was about 9 weeks ago and doctor’s office called me and told me my boss haven’t paid any of my bills. How can I get my boss to pay for these bills? – Trung Dao

Answer: Your employer must pay for medical care for your work-related injury or illness, either through a workers’ compensation insurance policy or by being self-insured. The claims administrator pays the medical bills.  If you file a claim form and your physician knows that the injury is work-related, you should never receive a medical bill. It is illegal for a physician or medical facility to bill a worker if the injury is work-related. Trung, have you notified your physician that you were injured on the job? If not, you need to do so right away!

California workers’ compensation law requires claims administrators to authorize and pay for medical care that is “reasonably required to cure or relieve” the effects of the injury. Medical care for injured workers should follow scientifically based medical treatment guidelines, which could include acupuncture treatment, chronic pain treatment, and/or post-surgical treatment.

In an emergency, your employer must make sure that you have access to immediate emergency medical treatment. For non-emergency care, the workers’ compensation claims administrator is required to authorize treatment within one working day after you file a claim form. While investigating your claim, he or she must authorize necessary treatment up to $10,000.

The Law Office of Scott Warmuth can help you with your workers’ compensation claim.  Call us to receive a free legal consultation. We can help you speak with your claims administrator or employer to ensure you are receiving immediate medical treatment. Your treatment can be authorized while waiting for a decision on your claim.

This information is prepared by the Law Offices of Scott Warmuth under the direction of a licensed attorney. Julie is not a lawyer.

Hỏi: Julie thân mến, tôi hiện đang chăm sóc một phụ nữ 75 tuổi. Tôi thường phải mang những vật nặng vì tôi cần giúp bà ấy trong các sinh hoạt hàng ngày. Vì thế, vai, lưng và cổ của tôi bắt đầu đau. Tôi đã nói chuyện với sếp của tôi về điều đó, nhưng sếp của tôi không giúp ích gì cả và cũng không có gì được giải quyết. Sếp của tôi có chịu trách nhiệm không? Quý vị có thể giúp tôi được không? -Trung Đào

Bạn có thể bình luận hoặc hỏi Julie một câu hỏi!

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

626-208-9313
877-655-5767
866-276-9977
866-608-5488
X